THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR 新樓盤

The Single Best Strategy To Use For 新樓盤

The Single Best Strategy To Use For 新樓盤

Blog Article

要避開化妝樓陷阱,睇樓時要留意地板和地腳線有沒有水漬、鼓起、發霉變色和鬆脫,可以在不同部分踩踩看有沒有怪聲。特別要留意浴室,如果浴室地腳線或地板出現以上情況,很可能是代表淋浴間或浴缸下的防水層已失效。

睇樓時亦特別要留意廁所和廚房的天花板,有機會出現剝落或喉管漏水,甚至鋼筋外露,業主可能只用防水補牆膏或其他方法掩飾。要留意的是天花板不是假天花,原因是很多業主不願花費裝修天花板,便會裝設假天花去遮蓋真天花從而瞞天過海,故睇樓時要打開天花板查看真天花情況。

滲水、漏水是買樓最擔心的,原因是滲水引發出來的問題,環環相扣,最後牽連出來的問題可以很嚴重。所以準買家盡量於簽臨時合約前發現滲水問題會較好。

參考一個租樓個案,A先生與妻子最近參觀了一個港島區租盤,並親自簽署了睇樓紙,正積極考慮租住該單位。豈料翌日他在網上放盤社交群組看到該單位,經瞭解後得悉為業主自行放盤,因此計劃聯絡該業主並由妻子簽署租約,以逃避繳付代理佣金,到底這樣是否可行?

買樓前向經紀索取土地查冊可以了解該單位按揭、抵押、法庭命令、建築命令等產權負擔。如果有任何負擔,可以要求賣家解釋清楚確保買家購買買後不會有任何負擔。

舉例說,如廚房改動為開放式,是否影響消防安全。如果相關改動違規,未來需要還原。睇樓後,準買家應向土地註冊處查閱,單位是否遭釘契或獲發僭建令,因若果買入,新業主需承擔罰則,或者未來轉售有困難。

睇樓不但要留意單位內部,亦要細看公眾地方衞生、走廊及梯間是否多雜物、升降機使用情況、座頭是否常設保安等,這些均反映大廈的管理質素。喜歡清靜的準買家,亦可留意同層泵房的位置,避免選擇鄰近泵房的單位。

參考一個租樓個案,A先生與妻子最近參觀了一個港島區租盤,並親自簽署了睇樓紙,正積極考慮租住該單位。豈料翌日他在網上放盤社交群組看到該單位,經瞭解後得悉為業主自行放盤,因此計劃聯絡該業主並由妻子簽署租約,以逃避繳付代理佣金,到底這樣是否可行?

you'll be able to e-mail the internet site operator to let them know you were being blocked. be sure to include things like what you ended up executing when this website page arrived up as well as Cloudflare Ray ID identified at The underside of the site.

摸底聽似簡單,但現實是十居其九都不能做到真正的摸底入市。始終樓市波動,起伏有時又非常「離地」,難以捉摸。即使失業率創新高,樓價仍可企穩好一段時間,與現實的經濟不景氣有落差,準買家要準確預計樓價幾時到「底」,可謂是不可能的任務。

根據《地產代理常規(一般責任及香港住宅物業)規例》,不論是租是買,持牌代理帶客睇樓前,必須與有睇樓客戶簽署「地產代理協議」,亦即「睇樓紙」。雙方簽過睇樓紙後,睇樓客不得事後經由另一代理或直接向業主租買該視察單位,否則須向原代理賠償佣金。

座向方面,有人喜歡向南,貪其冬暖夏涼;有人喜歡向東,早上有陽光入屋,不過又要價錢合適,又要揀自己喜歡座向,很難盡如人意。為了減少中伏機會,你可嘗試在不同時段睇樓,尤其要留意單位是否有嚴重西斜問題、向東單位下午是否有足夠光線入屋等。

租樓的第一步,當然要找一個住得舒適的心水樓盤,這十分視乎個人喜好,大家可以根據價錢、地區、配套、交通同環境幾個重點去選擇。 睇樓攻略 如果有小朋友的話,當然還要留意校網;至於有計劃養寵物的,亦要留意租盤介紹是否列明可養寵物(記得買寵物保險)。 一般租樓會先簽臨時租約,並訂明在另一日子簽正式租約,旨在提供冷靜期予雙方。

睇樓後,準買家可以要求代理提供單位最新的土地註冊處資料,包括有關大廈業權分配、入夥年份、原業主姓名、歷史成交記錄及按揭情況等,並瞭解清楚單位是否已有按揭、抵押、法庭命令、建築命令、租約、訴訟或其他登記為產權負擔的專案。 click here

Report this page